ABE Partners

Vi är tre entreprenörer som 2013 startade ABE Partners. Vi såg en potential inom strategisk domänsnamnshantering då vi alla har en lång erfarenhet inom branschen.

Vår bakgrund och erfarenhet gjorde att vi såg möjligheter att utveckla och erbjuda bättre tjänster än vad andra leverantörer kunde ge. Så vad är då Domänsnamnshantering?


Strategisk domännamnshantering innebär att vi proaktivt rådger och ansvarar för våra kunders domännamnsförvaltning. Domännamnsstrategi skall hanteras i samråd med varumärkes- och marknadsföringsstrategi för ett bolag, det går hand i hand. En typisk kund för oss har 50-100 domännamn och verksamhet i flera länder.

Domännamnsservrar (DNS) är förutsättning för ett fungerade internet. Det är genom DNS som trafiken kanaliseras. Utan DNS stannar internet; inga mail kommer fram, inga hemsidor går att nå och affärssystem slutar att fungera. DNS är den viktigaste men också ofta den mest förbisedda komponenten för en fungerande domännamnshantering.


En typisk kund för oss har 50-100 domännamn och verksamhet i flera länder.


Vi fick kontakt med Bengt Holmgren på Infine AB och började diskutera ett IT-stöd. Med på mötet var också Roland Svensson på imerge AB. Trots att de representerade två olika företag uppfattade vi dem som en leverantör. Efter några möten med dem, där de aktivt lyssnade på oss, för att därefter återkomma med lösningsförslag, beslöt vi oss för att teckna ett avtal om utveckling av ett unikt verksamhetsstöd för ABE Partners, som fick namnet AbeNet.


Tack vare vårt unika IT-stöd har vi kunnat fortsätta vår expansion


Under utvecklingsarbetet kände vi att de hela tiden uppträdde som en och samma leverantör. Som slutresultat av utvecklingsarbetet har vi ett IT-stöd som uppfyller alla de krav och önskemål vi ställde. Vi har nu fått en leverantör som inte bara förstår vårt system, utan också byggt upp en gedigen kunskap om vår verksamhet, vilket gör att de fungerar som en partner, kan föreslå lösningar och tips kring de nya behov och önskemål som kan uppstå. Tack vare vårt unika IT-stöd har vi kunnat fortsätta vår expansion utan ökande administrativa kostnader. Vi har nu också expanderat in i ett av våra grannländer och har planer på att gå in på fler marknader i framtiden.


Rikard Andrée
VD
www.abepartners.se