GDPR information

Nästa år får Sverige en ny personuppgiftslag. Det blir ett regelverk som ställer större krav på den som hanterar personregister.
Den nya personuppgiftslagen/dataskyddsförordning blir gemensam för hela EU. Lagstiftningen riktar sig till alla som hanterar personuppgifter, undantaget rent privat bruk, och får konsekvenser för alla företag och föreningar, även om tyngdpunkten ligger mot myndigheter och större företag.
Den nya lagen ställer större krav på den som hanterar personuppgifter. Den gäller alla register över personer, som kunder, anställda och medlemmar. Det blir striktare regler, krav på dokumentation och inte minst kraftigare sanktioner för den som inte följer reglerna. Regelverket är dessutom teknikneutralt, så det spelar ingen roll om registret förs i ett stort datasystem eller i en pärm i bokhyllan.
Ett av syftena med dataskyddsförordningen är just att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Andra syften har varit att modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det nya digitala samhället.

På datainspektionens webbplats finns mycket information om den nya lagen, här är några nyttiga länkar:
Startsida för dataskyddsreformen
Mer specifikt om just förordningen
Frågor och svar
Länk till dataskyddsförordning på svenska (pdf)
Länk till dataskyddsförordning på engelska (pdf)

ITnätet Ulricehamn har tillsammans med Näringsliv Ulricehamn (NUAB) anordnat en allmän föreläsning om Dataskyddsförordningen (GDPR) och erbjuder via MAQS advokatbyrå en kortare utbildning i GDPR omfattande två halvdagar. Vi tittar också på om vi kan ordna ett mer tekniskt orienterat seminarium eller utbildning med fokus på datasäkerhet och skydd. Det finns också företag som erbjuder produkter och tekniska lösningar för att dokumentera och hålla koll på de personuppgifter företagen hanterar. Även inom detta område undersöker vi om vi kan ordna presentationer eller seminarium.

 

Här kan du ställa frågor om GDPR till oss i ITnätet
Vi eller våra kontakter i nätverket kommer att svara efter bästa förmåga.