Divergent Decisions AB

Divergentdecisions assisterar retail och konfektionföretag att bli mer lönsamma genom att fatta bättre beslut, QlikView är verktyget vi använder för att hjälpa våra kunder.

Kontakta oss

Christer Hantilson
0708-98 69 01
christer@divergentdecisions.se
divergentdecisions.se