GR Analytiq AB

GR Analytiq AB

Granalytiq AB bedriver konsultverksamhet inom beslutsstödssystemet Qlikview i kombination med senior controllerkunskap.

Jag bygger och förvaltar Qlikview uppsättningar, ensam eller i samarbete med andra. Tillsammans med min seniora controllerkunskap hjälper jag företag att ekonomiskt styra bolaget mer lönsamt genom att visualisera detta i Qlikview.

Åtskilliga års arbete som controller, utvecklande av Qlikview på kundsidan och kravställare/inhyrare av konsulter så har jag fått stor förståelse för vad kunden eftersöker hos en konsult. Nyckelfaktorer är långsiktighet och att konsulten förstår företagets business.
Målet med GR Analytiq AB är att jobba långsiktigt på 3-5 bolag med Qlikview utveckling i kombination med controllerstöd. Att automatiskt föra över idéer/kompetens mellan bolagen och på detta sätt effektivisera nedlagd konsulttimme.

Kontakta mig

Jonas Granath
0702-15 52 25
jonas.granath@granalytiq.se
granalytiq.se