Imerge AB

imerge AB

imerge är svengelska för IT genom samarbete och det betyder genomföra IT relaterade utvecklings- och förvaltningsprojekt med flera små, samverkande bolag och fristående konsulter. Det (imerge) kan också betyda systemutveckling genom att sammanföra olika verksamhetskrav med innovativa utvecklingsverktyg och stabila driftmiljöer till fungerande systemlösningar.

Jag bygger och förvaltar IT-system, ensam eller (oftast) i samarbete med andra. Med mer än 35 års branscherfarenhet kan jag göra nytta i alla faser i livscykeln, från kravställning över analys och utredning, genom utvecklingsprojekt till driftstart och sedan genom förvaltning och till slut avveckling.

Kontakta mig

Roland Svensson
070-4380804
roland.svensson@imerge.se
imerge.se