IT 131 AB

IT 131 AB

Vi har lång erfarenhet av programutveckling och specialanpassade
system för de flesta branscher och plattformar.
Vi känner oss hemma i såväl Java som .NET och bygger lika gärna mobila
webapplikationer som databasdrivna servicar i stora och komplexa system.

Kontakta oss

Stefan Elweståhl
070-3883539
Stefan@it131.se
it131.se