Ulf Bodin Konsult AB

Ulf Bodin Konsult AB

I gränslandet mellan IT och verksamhet kan man göra många dyrköpta misstag.
Vill du ha hjälp att undvika några av de fallgropar som finns?
Projektledare med +30 års erfarenhet av implementation av affärssystem i stora
och medelstora företag. Van vid att navigera i stora, komplexa  och internationella miljöer.
Se mig som IT-kunnig verksamhetsmänniska eller verksamhetskunnig IT-person.
Jag kan hjälpa dig med projektledning, kravställning, upphandling eller test.

Kontakta mig

Ulf Bodin
070-6270157
ulf.bodin1@gmail.com